שירותים

אביר אש מערכות כיבוי נלחמים איתך באש! 

אביר אש מערכות כיבוי מציעה מגוון שירותים מהם יכולים להנות לקוחותינו תוך כדי שמירה על מקצועיות אמינות ושירות לקוחות ברמה גבוהה:

אספקה והתקנת מערכות כיבוי למנדפים תוצרת AMEREX  לפי תקן NFPA17
– חיבור המערכות לניתוק מקורות אנרגיה והתראות
– ניקוי מנדפים וארובות לפי תקן 1001/6
– בדיקות תחזוקה לעמדות כיבוי אש וציוד מטלטלין לפי תקן 129
– התקנת מערכות לגילוי אש לפי תקן 1220 חלק 3
– בדיקות תחזוקה למערכת גילוי וכיבוי אש לפי תקן 1220 חלק 11
– בדיקות תחזוקה למערכת מתזים על פי תקן 1928
– בדיקות תחזוקה לכיבוי אוטומטי בלוח חשמל על פי תקן 2001
– כל בדיקות הנדרשות ע”י חשמלאי מוסמך ו/או בודק חשמל ומהנדס חשמל
מתן אישורים חברה מוסמכת לחב’ הביטוח ו/או שירותי הכבאות למתן רישוי עסקים

אנחנו מאושרים