מערכת כיבוי למנדפים הינה מערכת אוטומטית ומכנית לכיבוי שרפות מנדף ובארובות .
מערכת כיבוי אוטומטי למנדפים מותקנת לצדו של המנדף ותפקידה לכבות דלקה במנדף בארובות ובמכשירי הבישול על ידי התזת חומר כימי מיוחד לכיבוי שומנים ושמנים.
מערכת כיבוי למנדפים מורכבת ממיכל כיבוי בגדלים שונים( אשר תלוי בגודל המנדף וסוג מכשירי הבישול)
מראש הפעלה אשר אחראי לפריקת המכל בעת דלקה, מידית הפעלה ידנית במקרה שמערכת הכיבוי למנדפים לא פעלה או שהמפעיל צפה את הדלקה לפני מערכת הכיבוי למנדפים .
בנוסף מערכת הכיבוי למנדפים מורכבת מנתיכים ומתיזים .הנתיכים במערכת הכיבוי האוטומטי למנדפים משמשים כגלאים .ברגע שהנתיך נמס בטמפרטורה מסוימת אשר תלויה בסוג הנתיך ונקבע על ידי מתקין לפי התקן הנדרש .הנתיכים במערכת כיבוי למנדפים מותקנים בתוך במנדף בסמוך לארובות ומעל לכל מכשיר בישול אשר יש סכנה שיתלקח .
המתיזים במערכת כיבוי למנדפים מותקנים גם הם בסמוך לארובות המנדף בתוכם בחלל המנדף ומעל מכשירי הבישול .לכל מכשיר בישול במערכת הכיבוי למנדפים יש סוג מתיז שונה בהתאם לרמת הסיכון שלו .
מכשירי הבישול אשר מקבלים מתיזים במערכת הכיבוי למנדפים הם מטגנות להבות (כיריים)גריל פחמים וגז מחבתות מתהפכים .
הצנרת במערכת הכיבוי למנדפים היא צנרת נירוסטה למתיזים וצנרת נירוסטה מלוטשת לנתיכים וידית ההפעלה בנוסף גם הזויות והמחברים .
מערכת הכיבוי למנדפים זקוקה לטיפול חצי שנתי להחלפת הנתיכים והמתיזים וזאת בהתאם להוראות יצרן .
מערכת הכיבוי למנדפים מתחברת למערכת התראות וניתוקי גז וחשמל וברגע שמערכת הכיבוי למדפים פועלת ישנה התראה ברכזת וניתוק חשמל וגז זאת כדי למנוע אנרגיה נוספת לדלקה .
כל חלקי מערכת הכיבוי למנדפים מיובאים מארצות הברית ומאושרי תקן אמריקאי מחמיר ULFM.