מערכות גילוי אש ועשן – אביר אש מערכות כיבוי

חברת אביר אש העוסקת במערכות גילוי אש ועשן מתחזקת ומתקינה מערכות יעילות ומתקדמות לגילוי אש במבנים רבים ובניהם, מוסדות, מפעלים, מבני תעשייה, בניינים רבי קומות ועוד.

כל המערכות שאותן מתקינה החברה מותקנות בהתאם להנחיות של רשות הכבאות ולדרישות מכון התקנים.

למערכות גילוי אש ועשן יש תפקיד חשוב בזיהוי של עשן או שריפה ובניהול מערכות נוספות כמו מערכות לשחרור עשן, מערכות מיזוג, מערכות להורדת מעליות ועוד. כל המערכות האלו מתריעות על סכנות באמצעות מנגנונים מיוחדים להתרעה ומגיבות באמצעות הפעלת סוגים שונים של מערכות לכיבוי אש.

מערכות גילוי אש ועשן | התקנת מערכות גילוי אש

למה כדאי לכם לבחור בנו?

  • אנו מומחים בתכנון ובהתקנה של מערכות שונות לגילוי עשן ואש.
  • כל המערכות שלנו מתאימות לתקנים הנדרשים בישראל והן בעלות תו תקן UL.
  • כל המערכות עוברות בדיקת טיב התקנה באמצעות מכון התקנים.
  • אנו מבצעים את העבודה בהתאם לת”י, 1220, חלק 3.
  • צוות העובדים שלנו כולל כוח אדם מוסמך מטעם היצרנים של כל אחת מהמערכות הרלוונטיות.
  • אנו מתקינים מערכות לגילוי וכיבוי אש בלוחות חשמל ובחדרי מחשבים בהתאם לתקן 2001 NEPA ו- UL.

אנו מבצעים עבודות תחזוקה רבות וביניהן:

  • תחזוקה של מערכות גילוי עשן ואש.
  • עבודה לפי תקן 1220 חלק 11 כפוף להוראות היצרן.
  • אנו מבצעים בדיקות ועבודות תחזוקה תקופתיות ומתעדים את תוצאות הבדיקות.
  • כל עבודת התחזוקה מבוצעות על ידי צוות עובדים מיומן, מנוסה ומקצועי.

מערכות גילוי אש ועשן

מערכות לגילוי אש ועשן הן מערכות שמטתן להתריע על פריצת שריפה.
זוהי מערכת משוכללת המסוגלת להתריע על פריצת השריפה ולאפשר לשוהים בחלל להתפנות במהירות, להפעיל צופרי פינוי, לנתק את החשמל בלוח החשמל, לסגור ברזי גז חשמליים, לפתוח חלונות, להתקשר לבעל המקום ולהזעיק את כוחות כיבוי האש.
המערכת עשויה להציל חיי אדם ולמנוע נזקים כלכליים, ולכן התקנת המערכת חיונית וחשובה בכל מקום ובמיוחד במבנים מסחריים ובמקומות ציבוריים .

מערכות גילוי אש ועשן – מה אומר החוק

החוק מחייב את התקנת המערכת במבנים ציבוריים, בבתי עסק, במפעלים ובמחסנים. התקנת המערכת צריכה להתבצע בהתאם לתקן הישראלי, תקן מספר 1220/3.
לכל סוג של מקום יש דרישות למערכת שונה בהתאם לסוג הפעילות של המקום.
את האחריות על התאמת המערכת לדרישות ואת בדיקות תחזוקת המערכת הטיל החוק על רשות כיבוי האש.
חשוב לציין כי חברות הביטוח לא מנפיקות פוליסות ביטוח לעסקים ולמבנים שבהם לא הותקנה המערכת בהתאם לדרישות החוק.

קיימות שתי רמות של מערכות. רמה מספר אחת, הרמה הרגילה, ורמה מספר שתיים, הרמה הגבוהה ביותר.
את המערכת המוגדרת כרמה מספר אחת מחברים אל מוקד בקרה אלקטרונית הנקרא: “מוקד גילוי אש ועשן”
את המערכת ברמה מספר שתיים יש לחבר היישר אל תחנת כיבוי האש הקרובה בהתאם להנחיות של שירותי הכבאות.

החוק דורש מבעלי העסקים לתחזק את המערכת באופן שוטף ולדאוג לתקינות שלה וכדי לאכוף את החוק רשויות כיבוי האש עורכות בדיקות שנתיות כדי לוודא כי המקום מאובזר במערכת המתאימה וכי בעת פריצת שריפה המערכת תפעל באופן מיידי ותקין.

מערכות גילוי אש ועשן – איך הן פועלות?

מערכת גילוי אש הן מערכות אלקטרוניות דייקניות המסוגלות לתת התראה על המקור המדויק של השריפה ולשרוד גם בתנאים של טמפרטורות גבוהות.
המערכת מורכבת ממספר חלקים, רכזת, גלאים, אמצעי שמע, אמצעים ויזואליים, אמצעי תקשורת וספקי כוח.

הבסיס שעליו פועלת המערכת הוא גלאי עשן המצוידים בחיישנים מיוחדים המתריעים על הימצאות עשן בחלל ועל עלייה מהירה ודרסטית של טמפרטורת החדר מעל הממוצע.
כאשר הגלאים מזהים סימנים של עשן או חום גבוה, הם מפעילים את מערכת ההתראה.
יש סוגים שונים של גלאים, כל אחד מהם פועל בטכנולוגיה אחרת, אך המכנה המשותף לכולם הוא היכולת לתת התרעה מוקדמת ככל האפשר על תחילת הבעירה.

הרכזת היא לב המערכת. זהו התקן אלקטרוני הקולט מידע ופולט אותו.
כאשר הרכזת מקבלת מגלאי העשן את המידע על הימצאות הסימנים לפריצת השריפה היא בודקת את תקינותם ובהתאם לתוצאות הבדיקה היא מפעילה את מערכות ההתרעה השונות ואת אמצעי ההגנה שימנעו את התפשטות השריפה עד להגעת כוחות ההצלה ובמקרים לא מעטים אף יצליחו לכבות אותה.

מערכות ההתרעה מפעילות מערכת שונות. המערכת מפעילה אזעקה קולית כדי להתריע על סכנת השריפה ובאמצעות החייגן המערכת מתקשרת אל מספרי טלפון שהוזנו בה מראש ומודיעה על השריפה.
המערכת מפעילה מערכת כריזה המיידעת את הנוכחים בחלל על סכנת השריפה ומנחה אותם בזמן אמת איך להתנהג ולאן להתפנות ומפעילה נורות מהבהבות, המיועדות בעיקר לכבדי שמיעה, ונורית סימון במקומות שבהם מותקנים גלאים נסתרים כמו למשל בתוך לוח החשמל.

המערכת לגילוי עשן ואש מנתקת את הזנת מתח החשמל בלוחות החשמל כאשר מתגלה בהם שריפה או כאשר מבוצע בהם כיבוי באמצעות מים, היא פותחת דלתות, חלונות ופתחים נוספים לשחרור העשן ומאפשרת לאנשים להימלט דרכם מהמקום.

המערכת מפעילה מערכות אוטומאטיות של כיבוי האש ובמערכות התרעה מסוג רמה שנייה המערכת מדווחות מיד לתחנת כיבוי האש הקרובה.

אנחנו מאושרים