הנה סוף כל סוף אתם מגשימים את החלום שלכם ופותחים עסק חדש במקום חדש. אתם כבר נמצאים בהליכי קבלת עובדים חדשים ומתכננים שנה עסקית פורייה. העניין הוא שלא פעם תזדקקו לאישור מיוחד הנקרא אישור שנתי כיבוי אש לעסק. אם אתם מעוניינים לעבוד לפי החוק ולהבטיח את שלומם של העובדים, הלקוחות ושאר המבקרים, חשוב להוכיח כי העסק שלכם ערוך לקראת שריפה.

בדרך אל האישור כיבוי לעסק

אם אתם כבעלי עסקים מעוניינים לקבל אישור שנתי כיבוי אש לעסק, חשוב לעבור כמה שלבים. ראשית, יש צורך להגיש בקשה לרשות הרישוי של המועצה המקומית על מנת לקבל רישיון לעסק (או לחדש רישיון, לצורך העניין). בשלב השני מגיע מפקח בטיחות אש על מנת לבדוק את מיקום העסק שלכם ולבצע את כל הבדיקות המקיפות הדרושות. בסיום הבדיקה הוא מעביר את הממצאים לבעל העסק, ובעל העסק בתורו מתקן את הליקויים כדי לעבור את הבדיקה הראשית.

בשלב השלישי המפקח חוזר למיקום העסק בשנית על מנת לוודא שהוא עקב אחר ההוראות וביצע את כל ההתאמות הנדרשות לצורך קבלת האישור המיוחל. בשלב האחרון והמכריע, בעל העסק מקבל את התשובה הסופית – האם בקשתו מאושרת או לא. אם מתקבל סירוב, רשאי בעל העסק להגיש ערעור לגורמי הכבאות.

התכנית של העסק

כדי לקבל אישור שנתי כיבוי אש לעסק יש צורך להציג בפני הרשויות את התנכית לעסק. תכנית זו צריכה לכלול מידע מפורט על – ציוד כיבוי אש המצוי בבניין, מיקום הפתחים ויציאות החירום למקרה של שריפה, הימצאותם של לוחות חשמל בעסק, קיומן של מערכות שונות – מים לכיבוי (ספרינקלרים), גילוי אש ועשן, מנדפים ומיזוג אוויר ושורה ארוכה של סוגי חומרי בנייה. נוסף על כך, התכנית צריכה לספק הסבר מפורט על הפעילות המתקיימת בבית העסק, מיקום העסק, סוג האוכלוסייה המאכלסת את המבנה, קיומן של מערכות התרעה וכיבוי אש ופירוט על היערכו של העסק לאירוע שריפה.

אישור כיבוי אש לעסק

ממי מקבלים את האישור

אישור כיבוי שנתי לעסק ניתן על ידי גורמים מוסמכים כמו שירותי הכבאות וההצלה. בעלי מקצוע שונים בודקים את תכנית העסק ובוחנים הם פתחי המילוט של הבניין תקינים, האם יש די דלתות למילוט, האם ישנו שילוט ותאורת חירום, היכן ממוקמים הספרינקלרים, כמה עמדות כיבוי יש במקום וכדומה.

אישור כבאות לפני בנייה

עוד לפני שהבניין עומד על תילו, נדרש הקבלן לפעול לפי התקנים ולכלול בתכנית הבניין את כל התקנים הנחוצים כדי שהבניין יוכל לקבל אישור כיבוי אש לטופס 4. טופס 4 הוא הטופס המוכיח שהקבלן אשר היה אחראי על בניית המבנה עמד בכל הדרישות של הגופים ההכרחיים: חברת החשמל, תאגידי המים, הרשות הארצית לכבאות והצלה, הרשויות המקומיות וחברת הגז. הטופס מהווה הצהרה שהבניין מיועד למגורים ולשהיית בני אדם במקום.

הדרישות לטופס 4

כדי לעמוד בכל התקנים בהתאם לטופס 4, יש צורך לעמוד בדרישות רבות. אלה כמה מבין הדרישות ההכרחיות:

  • ביצוע התקנה של מערכת גלאי עשן בתוך הבניין.
  • התקנה של גלאי עשן עצמאיים שיש להם תו תקן הכולל סוללה.
  • מיקום ארונות כיבוי אש הכוללים ציוד המותאמים לבניינים רבי קומות.
  • התקנה של גלגלון הכולל מזנק צמוד באורך של 30 מטר.
  • התקנת מטפים בכל קומה וקומה.

בנוסף לסעיפים האלה, יש צורך להמציא אישורים מגורמים שונים המעידים על בטיחותו של הבניין: תכניות מערכות חשמל, אישור על שימוש בחומרי בנייה מטעם הקבלן, תכניות בנייה, אישור מהנדס מוסמך על כך שמערכות החשמל הותקנו בהצלחה וכן אישור על התקנת גז.