מערכות גילוי אש ועשן – שלו מערכות כיבוי

מערכות גילוי אש ועשן שלו מערכות כיבוי מתקינה ומתחזקת מערכות גילוי אש מתקדמות ויעילות בבניינים רבי קומות, מבני משרדים, מוסדות מפעלים ומבני תעשייה.
החברה מתקינה מערכות מתקדמות בהתאם לדרישות מכון התקנים ורשות הכבאות.
למערכות גילוי אש ועשן תפקיד מרכזי בזיהוי שריפה או עשן ובניהול מערכות משנה כגון מערכות שחרור עשן, הורדת מעליות, הדממת מערכות מיזוג וכדומה.
מערכות אלו מתריעות מפני הסכנה באמצעות הפעלה של מנגנוני התרעה וכן מגיבה על ידי הפעלת מכלול המערכות לכיבוי אש.

מערכות גילוי אש ועשן | התקנת מערכות גילוי אש

הבחירה בשירותינו להתקנת מערכות גילוי אש ועשן מעניקה לכם יתרונות רבים כגון :

– תכנון והתקנה של מערכות גילוי אש ועשן

– מערכות בעלות תו תקן ul ובהתאם לתקינה הישראלית

– עבודה בהתאם ל- ת"י 1220 חלק 3

– בדיקת טיב ההתקנה על ידי מכון התקנים

– עבודה עם כוח אדם מוסמך מטעם יצרני כל אחת מהמערכות הרלוונטיות

– התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש בחדרי מחשבים ובלוחות חשמל באופן אוטומטי, בהתאם לתקנים 2001 NFPA ו- ul

בנוסף לכך אנו מבצעים גם עבודות תחזוקה אשר כוללות :

– תחזוקת מערכות גילוי עשן ואש

– עבודה בהתאם לתקן 1220 חלק 11 ובהתאם להוראות היצרן

– תיעוד תוצאות הבדיקה

– ביצוע בדיקות תקופתיות

– פעולות התחזוקה מתבצעות על ידי אנשי מקצוע מיומנים

מערכות גילוי אש ועשן

מערכות לגילוי אש ועשן הן מערכות שמטתן להתריע על פריצת שריפה.
זוהי מערכת משוכללת המסוגלת להתריע על פריצת השריפה ולאפשר לשוהים בחלל להתפנות במהירות, להפעיל צופרי פינוי, לנתק את החשמל בלוח החשמל, לסגור ברזי גז חשמליים, לפתוח חלונות, להתקשר לבעל המקום ולהזעיק את כוחות כיבוי האש.
המערכת עשויה להציל חיי אדם ולמנוע נזקים כלכליים, ולכן התקנת המערכת חיונית וחשובה בכל מקום ובמיוחד במבנים מסחריים ובמקומות ציבוריים .

מערכות גילוי אש ועשן – מה אומר החוק

החוק מחייב את התקנת המערכת במבנים ציבוריים, בבתי עסק, במפעלים ובמחסנים. התקנת המערכת צריכה להתבצע בהתאם לתקן הישראלי, תקן מספר 1220/3.
לכל סוג של מקום יש דרישות למערכת שונה בהתאם לסוג הפעילות של המקום.
את האחריות על התאמת המערכת לדרישות ואת בדיקות תחזוקת המערכת הטיל החוק על רשות כיבוי האש.
חשוב לציין כי חברות הביטוח לא מנפיקות פוליסות ביטוח לעסקים ולמבנים שבהם לא הותקנה המערכת בהתאם לדרישות החוק.

קיימות שתי רמות של מערכות. רמה מספר אחת, הרמה הרגילה, ורמה מספר שתיים, הרמה הגבוהה ביותר.
את המערכת המוגדרת כרמה מספר אחת מחברים אל מוקד בקרה אלקטרונית הנקרא: "מוקד גילוי אש ועשן"
את המערכת ברמה מספר שתיים יש לחבר היישר אל תחנת כיבוי האש הקרובה בהתאם להנחיות של שירותי הכבאות.

החוק דורש מבעלי העסקים לתחזק את המערכת באופן שוטף ולדאוג לתקינות שלה וכדי לאכוף את החוק רשויות כיבוי האש עורכות בדיקות שנתיות כדי לוודא כי המקום מאובזר במערכת המתאימה וכי בעת פריצת שריפה המערכת תפעל באופן מיידי ותקין.

מערכות גילוי אש ועשן – איך הן פועלות?

מערכות גילוי אש ועשן הן מערכות אלקטרוניות דייקניות המסוגלות לתת התראה על המקור המדויק של השריפה ולשרוד גם בתנאים של טמפרטורות גבוהות.
המערכת מורכבת ממספר חלקים, רכזת, גלאים, אמצעי שמע, אמצעים ויזואליים, אמצעי תקשורת וספקי כוח.

הבסיס שעליו פועלת המערכת הוא גלאי עשן המצוידים בחיישנים מיוחדים המתריעים על הימצאות עשן בחלל ועל עלייה מהירה ודרסטית של טמפרטורת החדר מעל הממוצע.
כאשר הגלאים מזהים סימנים של עשן או חום גבוה, הם מפעילים את מערכת ההתראה.
יש סוגים שונים של גלאים, כל אחד מהם פועל בטכנולוגיה אחרת, אך המכנה המשותף לכולם הוא היכולת לתת התרעה מוקדמת ככל האפשר על תחילת הבעירה.

הרכזת היא לב המערכת. זהו התקן אלקטרוני הקולט מידע ופולט אותו.
כאשר הרכזת מקבלת מגלאי העשן את המידע על הימצאות הסימנים לפריצת השריפה היא בודקת את תקינותם ובהתאם לתוצאות הבדיקה היא מפעילה את מערכות ההתרעה השונות ואת אמצעי ההגנה שימנעו את התפשטות השריפה עד להגעת כוחות ההצלה ובמקרים לא מעטים אף יצליחו לכבות אותה.

מערכות ההתרעה מפעילות מערכת שונות. המערכת מפעילה אזעקה קולית כדי להתריע על סכנת השריפה ובאמצעות החייגן המערכת מתקשרת אל מספרי טלפון שהוזנו בה מראש ומודיעה על השריפה.
המערכת מפעילה מערכת כריזה המיידעת את הנוכחים בחלל על סכנת השריפה ומנחה אותם בזמן אמת איך להתנהג ולאן להתפנות ומפעילה נורות מהבהבות, המיועדות בעיקר לכבדי שמיעה, ונורית סימון במקומות שבהם מותקנים גלאים נסתרים כמו למשל בתוך לוח החשמל.

המערכת לגילוי עשן ואש מנתקת את הזנת מתח החשמל בלוחות החשמל כאשר מתגלה בהם שריפה או כאשר מבוצע בהם כיבוי באמצעות מים, היא פותחת דלתות, חלונות ופתחים נוספים לשחרור העשן ומאפשרת לאנשים להימלט דרכם מהמקום.

המערכת מפעילה מערכות אוטומאטיות של כיבוי האש ובמערכות התרעה מסוג רמה שנייה המערכת מדווחות מיד לתחנת כיבוי האש הקרובה.

אנחנו מאושרים